Φλόγα του Ησαΐα – 5ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου, στην περιοχή της Δεσφίνας, στις 31 Μαρτίου 2024

https://flogatouisaia.blogspot.com