«Κελάρι» (Σερνικάκι): Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Χρήστο Ανωγειανάκη – Βαγγέλη Γκομούζα, στις 6 Απριλίου 2024