Ποδηλατικό Διήμερο αφιερωμένο στη μνήμη του Σπύρου Ντόκου, στις 20 – 21 Απριλίου 2024, στην Άμφισσα