Εμπορικός και Εξαγωγικός Σύλλογος Ιτέας: Προτεινόμενο Εορταστικό Ωράριο, 11 Δεκεμβρίου 2022 – 2 Ιανουαρίου 2023