Παζάρι στην Αγορά της Άμφισσας, 29 Ιουνίου – 6 Ιουλίου 2024, με εκδηλώσεις στις 29 Ιουνίου 2024, 18.30 – 24.00