Βραδιά με λαϊκή μουσική στην Πλατεία Κεχαγιά (Πάνω Πλατεία) της Άμφισσας, στις 29 Ιουνίου 2024, 21.30