Κάλαντα από τη Μουσική Σχολή Ερατεινής και το Φροντιστήριο Αγγλικών Ειρήνης Σκώτη, 23 Δεκεμβρίου 2022, 17.00, Σπιτάκια Παραλίας Ερατεινής