Το Λαογραφικό Μουσείο Ευπαλίου μας καλεί να το επισκεφθούμε – γνωρίσουμε στις 18 Μαΐου 2023 (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), 9.00 – 16.00