Πανηγύρι στον Αθανάσιο Διάκο, με ζωντανή μουσική, 5 Αυγούστου 2023, 21.00