Διημερίδα «Μετακινούμενη Κτηνοτροφία – Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά – Σύγχρονη Προσέγγιση – Παρόν και Μέλλον», στις 26 – 27 Αυγούστου 2023, στον Αθανάσιο Διάκο