Πάρτι στο Ποτάμι (Μόρνος), με ντι τζέι, στις 10 Αυγούστου 2023, στο Λευκαδίτι