Μουσική βραδιά στη Βουνιχώρα (Δημοτικό Σχολείο), συμμετέχει και ο Βασίλης Σαλέας, στις 5 Αυγούστου 2023, 22.00