Πανηγύρι στα Στίλια (Πλατεία), με ζωντανή μουσική, στις 25 Ιουλίου 2023