«Διάκεια», εκδήλωση για τον Αθανάσιο Διάκο, στις 30 Ιουλίου 2023, 12.30, στην Κοινότητα Αθανασίου Διάκου