Παιδότοπος της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στα Πεντεόρια, 1 Αυγούστου 2023, 19.30