* Αρχική

Ταβέρνα Μελίστας (Μαραθιάς): Μουσική βραδιά με Βασίλη Καλατζή – Θοδωρή Τσουνάκα – Μαρία Κρούσκα, στις 8 Ιουλίου 2023, 21.30

* Αρχική

Μουσική βραδιά με Νίνα Μπόρη – Ηλία Ντόσκα – Χρήστο Δασκαλόπουλο – Λουκά Ντόσκα, 1 Ιουλίου 2023, στο «Κελάρι» (Σερνικάκι)

* Αρχική

Ταβέρνα Μελίστας (Μαραθιάς): Λαϊκοδημοτική βραδιά με Βασίλη Καλατζή – Βασίλη Φλέγγα – Άγγελο Σταθόπουλο – Ματίνα Μέρη, στις 24 Ιουνίου 2023, 21.30

* Γεύσεις

«Παλιά Ιστορία 1958» (Ταβέρνα – Ευπάλιο): Μουσική βραδιά με τον Βασίλη Φλέγγα, στις 19 Μαΐου 2023

τηλ. 2634051296 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063714994478

* Δημοσιεύσεις

Μουσική βραδιά με Ηλία Ντόσκα – Νίνα Μπόρη – Χρήστο Δασκαλόπουλο – Γιώργο Φαράντο, στις 14 Μαΐου 2023, στο «Κελάρι» (Σερνικάκι)

* Εστίαση

Ταβέρνα Μελίστας (Μαραθιάς): Μουσική βραδιά με Βασίλη Καλατζή – Βασίλη Φλέγγα – Κωνσταντίνα Κουνάβη, στις 20 Μαΐου 2023, 21.30

* Αρχική

Μουσικό μεσημέρι με Θανάση Κατσουλιέρη – Χρήστο Δασκαλόπουλο – Στάθη Φλώρο, στις 14 Μαΐου 2023, στο «Κελάρι» (Σερνικάκι)